گردونه ی ehsan212
ehsan212 (تبلیغ)

تجارت پر سود و بدون ریسک = کاشت نهال صنوبر اصلاح شده

نهال صنوبر اصلاح شده = تجارت پر سود نهال صنوبر اصلاح شده = تجارت پر سود بدون ریسک شرکت فنی و مهندسی اروم زرین خوشه تولید کننده نهال صنوبر اصلاح شده نژاد نگرا امادگی خود را جهت تهیه و ارسال نهال مورد نیاز متقاضیان خود اعلام می دارد علاقمندان به اجرای طرح زراعت چوب جهت کسب بیشتر ..
ehsan212 (تبلیغ)

افزایش مدت نگهداری میوه و تره بار صادراتی

افزایش مدت نگهداری محصول کشاورزی و باغی آیا میدانستید : خسارت های بعد از برداشت میوه ها و سبزی ها پیش از این که به دست مصرف کنندگان برسد ، 20 تا 50% در نوسان است نگهداری سبزی ها در شرایط عادی جوی ، موجب خشک شدن سریع آنها شده و در نهایت پیری و پژمردگی را به دنبال خواهد داشت. فوآید بیشتر ..
ehsan212 (تبلیغ)

افزایش مدت نگهداری میوه و تره بار صادراتی

افزایش مدت نگهداری محصول کشاورزی و باغی آیا میدانستید : خسارت های بعد از برداشت میوه ها و سبزی ها پیش از این که به دست مصرف کنندگان برسد ، 20 تا 50% در نوسان است نگهداری سبزی ها در شرایط عادی جوی ، موجب خشک شدن سریع آنها شده و در نهایت پیری و پژمردگی را به دنبال خواهد داشت. فوآید بیشتر ..

 |